Om oss

Vår forretnings­idé er å se lokale verdi­er, foredle og videre­utvikle dem.

Gå til innhold

Vi tar vare på lokale verdier

Vår forretningsidé er å se lokale verdier, foredle og videreutvikle dem. Våre nærsentre skal være lokalsamfunnets viktigste møteplass. Vi jobber tett med lokale aktører for å bidra til at ethvert nærmiljø vi er en del av oppleves attraktivt – for stedets brukere, leietakere og oss som eiere. Nå og i fremtiden.

Nærsenter Utvikling har utviklet, forvaltet og foredlet nærsentre siden 2013. For oss er et nærsenter mer enn et ”kjøpesenter”. Det er en levende møteplass, som er sosialt integrert i nærmiljøet og som fremmer den lokale verdiskapningen. Vår historie startet allerede på slutten av 90-tallet, der Pål Erik Christophersen etablerte og bygget opp Kjøpesenter Holding og definisjonen av nærsenteret, som noe distinkt og annerledes enn et vanlig kjøpesenter. Grunnidéen er fortsatt den samme, men ambisjonen har vokst i takt med tidens utfordringer.

NU_Migo_Del3_6 1
1. Migosenteret i Heimdal, utenfor Trondheim

Vår misjon

Vår verdiskapning skjer gjennom å utvikle, forvalte og foredle levende nærsentre, som kan bidra til et rikere samfunn, ett nærmiljø av gangen.

Ambisjonen starter lokalt, med en respekt og forståelse for at hvert sted er unikt. Hvert nærmiljø har sine spesifikke kvaliteter og behov. Hvert sted er sammensatt av et unikt knippe mennesker. Hvert sted har sitt eget potensiale for lokal verdiskapning. Det er nettopp i skjæringspunktet mellom den generelle samfunnsutviklingen og de spesifikt lokale premissene, Nærsenter Utvikling skal finne grunnlag for verdiskapning.

Empati, dedikasjon og nyskapning er kjerneverdier i Nærsenter Utvikling. For å ta vare på lokale verdier kreves det at vi setter oss inn i hvert områdes spesifikke behov, forstår unike kvaliteter og ser hvert nærsenter i en større helhet. Med mål om å bidra til et bedre lokalsamfunn er vi langsiktige eiere som jobber for lokal verdiskapning. Vi utforsker nye trender og følger samfunnsutviklingen nøye for å fange mulighetene for morgendagens nærsenter. Dette betyr at vi må videreutvikle i takt med tiden og kontinuerlig lete etter nye måter å skape verdi i nærmiljøet.

NU_Saupstad_16 1
1. Saupstad
2. En pust i bakken
574A1653 2
1. Saupstad
2. En pust i bakken