Våre eiendommer

Vår strategi er å utvikle, forvalte og foredle nærsentre. Vi mener nærsentrene spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet, og vil derfor tilrettelegge for at lokale bedrifter og foretak kan vokse hos oss. Våre nærsentre skal være levende og attraktive møteplasser for nærmiljøet – basert på lokale premisser og kvaliteter, lokale ønsker og behov.

Nærsenter Utvikling har hatt fokus på nærsentre og nærmiljøer helt siden 90-tallet. Vi tilbyr derfor bred ekspertise og forståelse for nærområdet som kommer våre leietakere til gode. Vi satser på et lokaltilpasset utvalg og en gjennomtenkt balanse mellom ulike servicetilbud, som helse, handel og kultur. Målet er at våre kunder, unge som gamle, kan få unnagjort sine viktigste og daglige gjøremål på ett og samme sted.

Vi jobber derfor tett med lokale aktører, myndigheter og befolkning for å bidra til at ethvert nærmiljø er et attraktivt sted å være – både for stedets brukere og leietakere, nå og i fremtiden.

www.naersenter.no