Kjøpte kombibygg i Kristiansund

Kjøpte kombibygg i Kristiansund

Nærsenter Utvikling AS har kjøpt kombinasjonsbygget Pilotveien 9 i Kristiansund fra Pilotveien Eiendom AS, som er eiet av Lønnheim AS. mai 10, 2023
Gå til innhold

Eiendommen ligger i Kristiansund Næringspark, som er i gangavstand fra Kristiansund lufthavn.

– Dette er et svært spennende område, der det er godt tilrettelagt for ytterligere utvikling og nybygging. Området består så langt av virksomheter innenfor bil, byggevare og energi, noe det formodentlig også vil bli mer av i videreutviklingen av området. Pilotveien 9 passer godt inn i utviklingen av vår eiendomsvirksomhet, når vi nå utvider horisonten til også å vurdere annen type eiendom enn nærsentre, sier administrerende direktør i Nærsenter Utvikling, Halvor Krafft.

– Men nærsentre vil fortsatt være vår kjernevirksomhet, og vi vil fortsette å videreutvikle vår kompetanse og portefølje på dette området, påpeker han.

Pilotveien 9 stod ferdig i 2017, og består av en bygningsmasse på ca. 3.500 kvadratmeter og en tomt på ca. 8,5 mål. Årlige leieinntekter er ca. 5,3millioner kroner. Leietakere er Bilskadesenteret Nordmøre, Dekkteam og Avis.

Partene ønsker ikke å oppgi transaksjonssummen i handelen.

Eiendommen ble overtatt 1. mars, og Kraft Finans har vært tilrettelegger for transaksjonen.

Nærsenter Utvikling kjøper, utvikler, forvalter og foredler p.t. nærsentre i Oslo, Bærum, Nordre Follo, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim. Selskapet investerer nå også i annen type eiendom enn nærsentre, og har så langt ervervet «annen type eiendom» i Kristiansund og Færder. Etter salg av to eiendommer og prosjekter i 2022, eier selskapet p.t. åtte eiendommer, hvorav én er i deleierskap.

Saken ble publisert 02.03.2023 på Estate Nyheter https://www.estatenyheter.no/naersenter-utvikling-pluss/kjopte-kombibygg-i-kristiansund/367017