naersenter-utvikling
Nærsenter Utvikling

OM SELSKAPET

Nærsenter Utvikling AS ble stiftet sommeren 2012 og har som forretningsområde å utvikle, forvalte og drifte nærsentre. Selskapet har som hovedmål, i første omgang, å være representert i Oslo, Trondheim og Bergen. Dette for å skape en mest mulig rasjonell drift av sentrene. Videre har vi som mål å øke porteføljen til mer enn 10 nærsentre i løpet av 2018. I tillegg til kjøp av nye sentre ønsker vi å videreutvikle eksisterende og nye eiendommer til å bli nærsentre som befester sin posisjon i sitt nærmiljø.

 

Halvor Alexander Krafft

Administrerende direktør

Henriette Martens

Eiendomssjef

Nina S. Vogtengen

Regnskapssjef

Øyvind Gundersen

Eiendomssjef

Pål Erik Christophersen

Arbeidende styreleder

UTFORSK MER AV NÆRSENTER UTVIKLING

Se våre nærsentreBli kontaktet