naersenter-utvikling
Nærsenter Utvikling

OM SELSKAPET

Nærsenter Utvikling AS ble stiftet sommeren 2012 og har som forretningsområde å utvikle, forvalte og drifte nærsentre. Selskapet har som hovedmål, i første omgang, å være representert i Oslo, Trondheim og Bergen. Dette for å skape en mest mulig rasjonell drift av sentrene. Videre har vi som mål å øke porteføljen til mer enn 10 nærsentre i løpet av 2018. I tillegg til kjøp av nye sentre ønsker vi å videreutvikle eksisterende og nye eiendommer til å bli nærsentre som befester sin posisjon i sitt nærmiljø.

 

UTFORSK MER AV NÆRSENTER UTVIKLING

Se våre nærsentreBli kontaktet