Medvirkning og innsiktsbasert utvikling på Veitvet Senter

Innsiktsbasert utvikling av Veitvet senter

Studentteam fra Emergence School of Leadership jobbet med medvirkning og innsikt på Veitvet Senter. april 15, 2020
Gå til innhold

Studentteam jobbet med fremtidens Veitvet Senter

Skjermbilde 2020-04-15 kl. 12.20.47
Skjermbilde 2020-04-15 kl. 12.31.29

Studenter fra Emergence School of Leadership har i høst jobbet med innsikt og scenarier for å videreføre utviklingsarbeidet eier Nærsenter Utvikling har gjort de siste årene på Veitvet Senter. Hensikten har vært å ytterligere styrke senterets rolle som lokal møteplass, attraktivt kjøpesenter og verdifull ressurs for nærmiljøet.

Veitvet Senter åpnet dørene i 1958. Det var da Nord-Europas største kjøpesenter. Visjonen til utvikler Olav Selvaag var å skape en storstue for nærmiljøet med en rekke ulike tilbud og aktiviteter. I den raskt voksende drabantbyen skulle folk få alt det de trengte i nærheten.

Visjonen lever videre i dag, men med tiden har samfunnet og lokalbefolkningen endret seg. Dermed også senterets bruk og rolle. Etter ombygning og modernisering, så Nærsenter Utvikling derfor en mulighet for å bygge videre på satsingen på Veitvet Senter og igangsette et innsiktsarbeide i nærmiljøet for å forstå hvordan senteret kan møte lokalbefolkningens ønsker, ambisjoner og behov – i dag og i morgen.

Som et ledd i dette arbeidet, engasjerte Nærsenter Utvikling studentene fra Emergence School of Leadership. Skolen er et ettårig studie i moderne prosjektledelse der studentene blir utfordret til å løse ulike utfordringer for reelle kunder. På Veitvet har studentene jobbet sammen med design- og byutviklingsselskapene Maverick og People & Places som har fungert som veiledere for teamet.

Nærsenteret har fått ny betydning i dagens samfunn. Mange føler på at det lokale sosiale limet er gått i oppløsning, ensomhet er et økende problem. Vi ser sterkere polarisering, og forskjellene øker. Tendensen har vært at tilbudet utvikles i bykjernen i større byer, eller blir lagt til de store kjøpesentrene utenfor byen. Nærmiljøet har vært taperen i denne utviklingen. Men vi ser nå betydningen av de lokale nærmiljøene igjen. For levende byer, for trygge og meningsfulle relasjoner og for verdiskapning. Veitvet Senter har hatt stor betydning for Veitvet, og vi har en unik mulighet til å gjøre senteret til en fantastisk ressurs og en pådriver for lokal bærekraft i fremtiden.

«Det har vært utrolig inspirerende å jobbe med Veitvet Senter. Arbeidet vårt viser hvor viktig senteret er for mange i nærmiljøet. Og hvor unikt og sammensatt området er. Folk er stolte av å bo på Veitvet, de bryr seg om nærmiljøet» er den tydelige tilbakemeldingen fra studentteamet.

«Dette er et fantastisk utgangspunkt. Samtidig er det flere som faller utenfor, og som føler at senteret ikke møter deres behov. I dialog med veilederne våre Maverick og People & Places, fokuserte vi derfor i stor grad på hvordan senteret kunne oppleves som en inkluderende og brobyggende møteplass. Et sted der alle føler seg velkommen uansett bakgrunn. En av konklusjonene fra rapporten vår er hvor enkelt det faktisk er å engasjere folk. Lavterskel er et viktig stikkord. Folk ønsker ikke nødvendigvis de storslåtte arrangementene, men et hyggelig sted å møte folk fra nabolaget. Et eksempel er piloten felleslunsj som ble meget godt mottatt» fortsetter studentteamet.

«Et annet stikkord er deltagelse. Vi hadde en hypotese om at samarbeid og involvering ville være viktig på Veitvet Senter. Dette bekrefter studentprosjektet. Folk på Veitvet ønsker å være aktive i utviklingen av senteret og nærmiljøet. Arbeidet har avdekket hvor mange ressurssterke organisasjoner, miljøer og personer vi kan dra veksel på i videre utvikling av senteret. Vi tror dette er en modell som med hell kan utforskes andre steder også» sier Morten Kristiansen fra Maverick.
«Samarbeid mellom private utviklere, det offentlige, lokale organisasjoner og brukere er essensielt for å skape nærsentre med forankring, kraft og reell betydning for lokalmiljøet. Det er en modell der alle vinner. Vi er svært motiverte for å ta tak i det videre arbeidet på Veitvet» legger Marit Jensen fra People & Places til.

Adm.dir Halvor Alexander Krafft i Nærsenter utvikling synes studentene fra Emergence har bidratt med uvurderlig innsikt i det faktiske behovet til lokalbefolkningen på Veitvet og konkretisert dette i mulige scenarier for videre utvikling av tilbud, aktiviteter og møteplasser. «Vi er allerede i gang med å implementere anbefalingene fra rapporten» sier han.

«De har også utforsket mulige nye forretningsmodeller som utfordrer nærsenterets rolle for lokal verdiskapning. I Nærsenter Utvikling er vi overbevist om at ethvert nærmiljø er unikt. For oss handler nærsentre om å ta vare på lokale verdier. For at dette skal fungere, må nærsenteret speile de lokalene forholdene. Derfor er innsikten fra studentarbeidet så viktig for oss» fortsetter Krafft

Studentprosjektet har forsterket troen på aktiviteter og opplevelser som en sentral strategi for videre utvikling av senteret. I 2020 vil Nærsenter Utvikling i samarbeid med leietakerne på Veitvet Senter teste ut ulike aktiviteter for et levende og inkluderende nærsenter.
Vi skal jobbe agilt og i tett dialog med aktørene på senteret slik at vi er sikre på at tiltakene vi nå gjør faktisk gir mening for folk i nærområdet. Det skjer allerede mye spennende på Veitvet Senter i regi av Bydel Bjerke. Dette skal vi forsterke. Vi skal jobbe for at de ulike aktivitene og tilbudene koordineres og synliggjøres, og at de gavner både leietakere og brukere.

Om Emergence School of Leadership:
Emergence School of Leadership utdanner morgendagens prosjektledere. Emergence har eksistert i seksten år og er en ettårig utdanning innen ledelse, innovasjon og prosjektutvikling. Studentene jobber utelukkende med reelle prosjekter som gir et positivt utsalg på ett eller flere av FN sine sytten bærekraftsmål.