naersenter-utvikling
Nærsenter Utvikling

Et godt utvalg av tilbud

Fokus på de små aktørene

Enkel tilfart for alle

EN BIDRAGSYTER
OG TILBYDER I LOKALSAMFUNNET

Nærsenter Utvikling har et ønske om å holde de små, koselige og lokale sentrene i live. Vi mener nærsentre spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet og vil derfor støtte lokale bedrifter og foretak.

Handelstilbud

Helsetilbud

Kontorlokaler

Kommunale tilbud

ET BREDT UTVALG
AV SERVICETILBUD

Våre næsentre skal være et sted for alle, unge som gamle. Vi søker derfor å opprettholde en fin balanse mellom ulike servicetilbud, slik at våre kunder kan få unnagjort alle sine gjøremål på ett og samme sted, ikke langt fra der de bor.

ET MÅL OM Å TREFFE KUNDENE DER DE ER

Hadde det ikke vært for alle de små sentrene rundt om i landet måtte mange mennesker ha reist mye lengre for å handle, klippe seg eller gå til legen. Vi vil møte kundene der de er, i deres nærmiljø.

FINN EN EIENDOM
SOM PASSER

Utforsk eiendommerMeld interesse